Familierecht

Op het terrein van het familierecht kan Basisnotarissen Rijnmond de volgende zaken voor jou regelen:

Dikwijls kan worden volstaan met een “Basis”-regeling en is het “Basis”-tarief van toepassing. In een eerste gesprek waarin je jouw wensen kenbaar maakt en waarin wij de mogelijkheden met je bespreken zal blijken of je met de “Basis”-regeling kunt volstaan. Als dat niet het geval is spreken wij zo mogelijk de kosten met je af. Uiteraard kun je dan besluiten om geen opdracht aan ons te geven. Wij berekenen dan geen kosten.

© 2016 Basisnotarissen Rijnmond