Ik wil een levenstestament maken

Het kan gebeuren dat je tijdens je leven je eigen zaken niet meer kunt regelen omdat je daar geestelijk of lichamelijk niet meer toe in staat bent. Door middel van een levenstestament, een “testament” dat geldt tijdens je leven, kun je veel problemen voorkomen.

Wat kun je allemaal regelen in een levenstestament?

  • Wie regelt jouw persoonlijke belangen, als je naar een verpleeghuis moet, zoals de verkoop van je huis of het verzorgen van je dieren of het regelen van je administratie of de ontruiming van je woning?
  • Wie regelt jouw zakelijke belangen, zoals het nemen van besluiten in je onderneming als je het zelf niet meer kunt?
  • Je kunt allerlei medische wensen in je levenstestament kenbaar maken, zoals de wens om bepaalde medische handelingen niet meer te verrichten als je ernstig ziek of dement geworden bent. Ook kun je iemand aanwijzen die namens jou met de behandelend arts overlegt wat er moet gebeuren.

Uiteraard kun je zolang je daartoe geestelijk in staat bent, je levenstestament altijd veranderen.

© 2016 Basisnotarissen Rijnmond