Ik ga schenken

Een reden om tijdens je leven te schenken kan zijn dat je iemand, bijvoorbeeld je kinderen, financieel wat wilt helpen. Een erg belangrijke reden van schenken is dat je belasting kunt besparen omdat door te schenken je erfenis kleiner wordt.

Je mag ieder jaar het vrijgestelde bedrag schenken. Je kunt op verschillende manieren schenken:

  • Door het over te maken op de rekening van degene aan wie je wilt schenken.
  • Door te “schenken op papier”. Dat moet je wel bij een notariële akte doen en over een op papier geschonken bedrag dat je niet daadwerkelijk hebt overgemaakt, moet je jaarlijks een rente betalen van 6%.
  • Kwijtschelden op een lening.
  • Schenken aan een goed doel door middel van een lijfrente. Onder bepaalde voorwaarden kun je de schenking dan aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Als je schenkt aan kinderen of kleinkinderen is het belangrijk dat je regelt dat de schenking voor de kinderen zelf is en niet voor de schoonzoon of schoondochter. Samen met de notaris kun je een plan maken hoe je in de komende jaren gaat schenken om zoveel mogelijk belasting te besparen.

© 2016 Basisnotarissen Rijnmond