Ik wil iets regelen voor als ik er niet meer ben

Iedereen weet dat je er soms even bij stil moet staan om te checken of alles wel goed geregeld is als je komt te overlijden.

Als je geen testament hebt gemaakt, regelt de wet hoe jouw erfenis wordt verdeeld. In een testament kun je dat zelf regelen.

Waarom zou ik een testament maken als ik getrouwd ben en kinderen heb?

  • Je kunt regelen wie de kinderen opvangt en verzorgt als je er niet meer bent (voogdij/bewind).
  • Je kunt regelen dat wat je kinderen van jou erven altijd van hen blijft, zodat “schoonkinderen” daar geen recht op hebben.

Waarom zou ik een testament maken als ik samenwoon? 

Als je samenwoont en geen testament hebt gemaakt, erft jouw partner niets.

Waarom zou ik een testament maken als ik niet getrouwd ben of samenwoon en ik heb ook geen kinderen?

Als je niets hebt geregeld, erven jouw ouders en je broers en zusters. Misschien wil je dat helemaal niet. Bovendien moeten zij veel belasting betalen.

Ik heb vijf jaar geleden al een testament gemaakt. Is het dan goed geregeld? 

Er kan in de tussentijd veel veranderd zijn. Je hebt kinderen gekregen of je bent inmiddels gescheiden. In ieder geval is er veel in de wet veranderd zodat er veel nieuwe mogelijkheden zijn om belasting te besparen.

Ik ben getrouwd en heb geen kinderen, dan erft mijn partner toch automatisch?

Dat klopt, maar als de laatste van jullie overlijdt (ook als is dat maar een uurtje later), krijgt de familie van de langstlevende alles. Dit kun je voorkomen door een testament te maken.

Heeft het maken van een testament belastingvoordelen?

Als je getrouwd bent of samenwoont en je hebt kinderen dan moet vaak bij het eerste overlijden al erfbelasting worden betaald. In de meest gevallen kun je dat voorkomen door het maken van een testament.

© 2016 Basisnotarissen Rijnmond