Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn stukken inzien?

U krijgt een eigen online-dossier met een eigen inlogcode en wachtwoord. In dit dossier kunt u - ook nadat de zaak is afgerond - uw eigen documenten, zoals de akte van levering, hypotheek, samenlevingsovereenkomst, nota van afrekening, inzien en downloaden. U ontvangt bij ons geen hard-copy per post. Wilt u dat wel dan kost dat € 60,50 inclusief BTW extra.

Wanneer passeert de akte?

Wij gaan bij het inplannen van de passeerdatum uit van de datum gesteld in de koopovereenkomst. Bij het oversluiten van een hypotheek gaan we uit van de aflosdatum van de oude hypotheek.

Is de datum van levering "flexibel"?

Ondanks dat er in de koopovereenkomst staat: "zoveel eerder als later als partijen nader overeenkomen" gaat de notaris uit van de datum genoemd in de koopovereenkomst. Wilt u dit wijzigingen neem dan eerst kontakt op met de makelaar en de tegenpartij. U kunt dit niet eenzijdig aanpassen. Voor verkoper geldt een opzegtermijn van de hypotheek (tussen de 2 en 4 weken afhankelijk per bank).

Let op: het wijzigen van de datum van levering brengt kosten met zich mee (in verband met extra werkzaamheden), te weten € 121,00 inclusief BTW, te betalen door de partij die de wijziging verlangt (of samen).

Wanneer kan ik als koper/verkoper/hypotheekgever mijn geld verwachten?

Het eindbedrag van de afrekening zal uiterlijk de tweede werkdag na het ondertekenen van de akte worden overgemaakt naar een door u op te geven rekeningnummer. De notaris dient te wachten met het uitbetalen van gelden totdat uit de narecherche in het Kadaster is gebleken dat er geen eerdere ingeschreven beslagen, hypotheken, leveringen aan de transactie in de weg kunnen staan.

Aan mijn hypotheek zit een levensverzekering/belegging gekoppeld. Komt deze automatisch in mindering op de hoofdsom?

Nee, dit moet afgestemd worden met de bank en tijdig aan de notaris worden doorgegeven. Het meerendeel van de banken regelt het pas ná passeren van de akte. Neemt u dus eerst kontakt op met uw bank of het mogelijk is. Vaak moet u formulieren tekenen voordat het vrij kan vallen. Let op het is tevens een fiscaal moment. Neemt u dus ook kontakt op met uw financieel tussenpersoon.

Moet ik als verkoper in een dossier zelf aanwezig zijn bij het ondertekenen?

Hoewel u uiteraard van harte welkom bent, kunnen wij ons voorstellen dat u liever gebruik maakt van een volmacht. Mocht dit het geval zijn dan kunt u dat aangegeven op ons personaliaformulier. Hier zijn verder geen extra kosten aan verbonden. Wel dient uw handtekening gelegaliseerd te worden door een notaris. Daar zijn wel kosten aan verbonden, behalve als u de volmacht bij ons komt legaliseren (dan hoort het bij het dossier).

© 2016 Basisnotarissen Rijnmond