Levenstestament

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Heeft soms grote gevolgen. Ziekte overkomt ons allemaal. 1 of de 5 Nederlanders krijgt dementie. Op basis van demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met dementie tot 2040 stijgen met 115%. 

Wat nu als je tijdens leven niet meer goed kunt handelen doordat je wilsonbekwaam wordt. Bijvoorbeeld door ziekte of een ernstig ongeval. Hoe dan verder? Het is dan van belang om te weten wat je wensen zijn. Zowel op het financiële, als op het medische en persoonlijke vlak. En wie is je vertrouwenspersoon dan die jou tijdens leven kan vertegenwoordigen. Dat kun je vooraf en voor het te laat is goed vastleggen. Dat bespaart je een hoop ellende en narigheid. En je dierbaren ook.

Bij aangelegenheden op het financiële vlak moet je denken aan bankzaken, vermogensbeheer en belastingzaken. Maar ook aan de verkoop van de woning mocht dat aan de orde komen. Bij medische aangelegenheden kan het gaan om het maken van een keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie. Wensen op het persoonlijk vlak kunnen zien op persoonlijke verzorging, je uitvaart, sociale contacten en beëindiging van je profielen op sociale media.

Door het levenstestament door ons te laten opstellen, bereik je dat de banken het erkennen en de vertrouwenspersoon de zaken voor jou dan ook kan waarnemen. Ook ligt de datum vast, kan de akte niet kwijtraken en kunnen we zo gewenst het levenstestament aanbieden bij het Centraal Levenstestamentenregister. De inhoud van het levenstestament is niet zichtbaar, blijft geheim, maar wel kan dan nagegaan worden of er een levenstestament is gemaakt.