Partnerschapsvoorwaarden

Het geregistreerde partnerschap is een in de wet geregelde samenlevingsvorm. Net als het huwelijk. Het geregistreerde partnerschap is bedoeld voor mensen die hun affectieve relatie willen formaliseren, maar niet voor het instituut huwelijk wensen te kiezen. De gevolgen van het aangaan van het geregistreerde partnerschap zijn ongeveer gelijk aan die van het aangaan van het huwelijk. Een belangrijk verschil ziet op de relatie met kinderen. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw of van twee vrouwen heeft van rechtswege beiden als ouder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee mannen is dit niet het geval. In al deze gevallen kunnen familierechtelijke betrekkingen van het kind met de vader of de partner van de vader alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Het geregistreerd partnerschap wordt ook in het buitenland erkend, maar niet in alle landen. Voor meer informatie over partnerschapsvoorwaarden en over de erkenning van het geregistreerd partnerschap in het buitenland, kan je met ons contact opnemen.

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij beide partners rechten en plichten ten opzichte van elkaar hebben. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om beëindigd worden. Dat is anders indien er minderjarige kinderen zijn of partners een dispuut met elkaar hebben; dan gaat ontbinding via de rechter.

Om geregistreerd partnerschap te sluiten is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Beide partners mogen niet al met iemand anders zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap hebben.
 • Indien partners familie van elkaar zijn, mogen zij geen geregistreerd partnerschap sluiten. Dit geldt voor ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.
 • Indien een van de partners onder curatele staat is toestemming vereist van de curator of de kantonrechter.

Volgens de wet hebben partners bij geregistreerd partnerschap automatisch rechten en plichten tegenover elkaar en ten opzichte van de buitenwereld. Rechten en plichten die gelden bij geregistreerd partnerschap zijn:

 • De achternaam van de partner mag gebruikt worden, dit geldt echter niet in officiële stukken, bijvoorbeeld paspoort en rijbewijs.
 • De partner hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen de geregistreerde partner (verschoningsrecht).
 • Bij bepaalde verrichtingen of beslissingen is toestemming vereist van de partner. Een voorbeeld hiervan is het kopen of verkopen van een huis. In geval van schulden ben je beiden verantwoordelijk.
 • Beide partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Elke partner is verplicht elkaar in het levensonderhoud te voorzien.
 • Geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam. Bij testament kan anders bepaald worden.
 • Met geregistreerd partnerschap worden rechten voor ouderdomspensioen en in vele regelingen ook voor nabestaandenpensioen erkend.

Het geregistreerd partnerschap kan zowel beëindigd worden met of zonder rechter. Indien er minderjarige kinderen zijn of partners het oneens zijn, dan gaat ontbinding via de rechter.

Voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap zonder rechter hebben de partners een notaris nodig. Er wordt een overeenkomst opgesteld waarin beide partners verklaren dat ze het partnerschap willen beëindigen. Ook de afspraken die gemaakt zijn over partneralimentatie en pensioen staan erin.  

Indien er minderjarige kinderen zijn of beide partners het niet met elkaar eens worden, begint de procedure met een verzoekschrift dat de advocaat verzendt naar de rechtbank. Met dit verzoekschrift wordt een ouderschapsplan meegestuurd. De verdere procedure verloopt hetzelfde als bij een echtscheiding.  

De overeenkomst of beschikking van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.  Zodra deze overeenkomst of beschikking is ingeschreven is het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Prijs

{{selectedBudget.displayText}} {{ selectedBudget.displayValue }}

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}

Kosten derden

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}


Subtotaal € {{ subtotal }}

BTW € {{ btw }}

Totaal € {{ total }}

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen

 • Mag ik zelf kiezen welke notaris ik wil?
 • Ja, u kiest als koper zelf de notaris. Bij Basisnotarissen bent u altijd aan het juiste adres! U vraagt snel en eenvoudig een offerte aan op onze website.

 • Ik kan niet bij de overdracht/akte van levering aanwezig zijn. Kan ik een volmacht afgeven?
 • Dat kan. Als verkoper kunt u volstaan met een onderhandse volmacht. Wel moet een notaris uw handtekening legaliseren. Als koper kunt u ook volstaan met een onderhandse volmacht, maar als er ook een hypotheek moet worden gevestigd is een notariële akte vereist.

 • Wanneer ben ik overdrachtsbelasting verschuldigd?
 • U bent overdrachtsbelasting verschuldigd als u eigenaar wordt van:

  • Een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • Rechten op onroerende zaken, zoals erfpacht of opstalrecht
  • Aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. Wij noemen dit onroerende zaaklichamen. 

  Er zijn verschillende vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting mogelijk. Daarmee kunt u geld besparen. Neem hierover contact met de collega's van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen op, wij kunnen u hierin advies geven. 

 • Heb ik een notaris nodig bij het kopen van een huis?
 • Ja, als het koopcontract is getekend heb je een notaris nodig voor de akte van levering. Zoek een notaris die kwaliteit biedt, snel en goedkoop is en een hoge klanttevredenheid scoort. Kijk,  vergelijk en je komt vanzelf bij ons uit. Het getekende koopcontract wordt door de makelaar aan de door koper gekozen notaris verzonden. De notaris gaat aan de hand daarvan de akte van levering voorbereiden en inplannen. Pas als de akte van levering is getekend en bij het kadaster in ingeschreven is de eigendom overgegaan. Is er geen makelaar betrokken, dan kunnen wij het koopcontract voor partijen opstellen. 

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen