Koopcontract

Als je naar de bakker gaat en je koopt een brood gaat de eigendom van het brood over door bezitsverschaffing. De bakker legt het brood op de toonbank en tegen betaling van de koopprijs mag je het brood meenemen. De koopovereenkomst is dan door het aanbod en de aanvaarding perfect en de levering vindt gelijktijdig plaats met de (ver)koop. Bij de koop en levering van een huis gaat het net even anders.

Voor de koop van een huis door een particulier is een schriftelijke aangegane koopovereenkomst vereist. Maar daarmee ben je er nog niet. De koopovereenkomst wordt gevolgd door een notariële akte van levering. Pas als die is getekend en bij het kadaster in ingeschreven, is de eigendom overgegaan.

Het koopcontract wordt vaak door de verkopend makelaar opgesteld. Veelal op basis van een model van bijvoorbeeld de NVM. In het koopcontract staan partijen genoemd, is het object omschreven, de overeengekomen koopprijs vermeld, maakt de koper een keuze voor de notaris, komen partijen een leveringsdatum overeen en zijn verklaringen, garanties en voorwaarden opgenomen. Bijvoorbeeld de voorwaarde om de koopovereenkomst te kunnen ontbinden als de financiering niet rondkomt. Over de inhoud van de koopovereenkomst kan je vooraf onderhandelen. Na ondertekening heb je nog drie dagen bedenktijd. Wil je er binnen die drie dagen bij nader inzien vanaf, dan kan dat nog. Daarna niet meer.

Het getekende koopcontract wordt door de makelaar aan de door koper gekozen notaris verzonden. De notaris gaat aan de hand daarvan de akte van levering voorbereiden en inplannen.

Maar het kan ook zijn dat er geen makelaar is betrokken, of dat je om andere redenen de notaris als bij uitstek deskundige de koopovereenkomst wilt laten opstellen. In Amsterdam hebben de makelaars en de notarissen er vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor gekozen dat kopers en verkoper voor het opstellen en ondertekenen van het koopcontract naar de notaris gaan. Daar zien zij elkaar enkele weken of maanden later bij de levering, de eigendomsoverdracht, dan weer terug.      

Wil je dat wij het koopcontract voor partijen opstellen. Laat het ons weten.

 

Prijs

{{selectedBudget.displayText}} {{ selectedBudget.displayValue }}

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}

Kosten derden

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}


Subtotaal € {{ subtotal }}

BTW € {{ btw }}

Totaal € {{ total }}

Vraag een offerte aan

Joas Root

Veelgestelde vragen

  • Wat is een hypotheek?
  • Het recht van hypotheek is het sterkste zekerheidsrecht. De hypotheekhouder, de geldgever, vaak de bank, kan als u uw verplichtingen uit de geldleningsovereenkomst jegens de bank niet nakomt in het uiterste geval je woning in het openbaar verkopen en zich als eerste uit die opbrengst voldoen. Door dat zekerheidsrecht, betaalt u overigens wel een lagere rente. Een hypotheek kan uitsluitend gevestigd worden op registergoederen, zoals te boek gestelde schepen, luchtvaartuigen en onroerende zaken. Een woning kan dus dienen als onderpand voor een hypothecaire geldlening. Op roerende zaken kan een pandrecht worden gevestigd. 

  • Kan ik meerdere hypotheken afsluiten?
  • U kunt meerdere hypotheken op een registergoed vestigen. De eerste hypotheekhouder heeft de sterkste positie. Hij is eerste in rang. Hij kan als eerste het aan hem gegeven hypotheekrecht uitoefenen. Pas na hem komt de tweede hypotheekhouder aan de beurt.  

  • Wat is een overbruggingshypotheek?
  • Soms heeft u naast de hypotheek voor uw nieuwe woning ook nog tijdelijk een overbruggingshypotheek nodig. Bijvoorbeeld bij een woning met overwaarde. U wilt verhuizen en vindt een nieuwe koopwoning. Om die nieuwe woning te financieren wilt u de overwaarde van uw oude huis gebruiken. Deze is dan nog niet beschikbaar omdat uw oude huis nog niet is overgedragen of verkocht. Dan wil de bank de overbrugging vaak voor u financieren. Zij schiet dan eigenlijk de overwaarde van uw huis even voor. Bij zo'n overbruggingshypotheek betaalt u alleen rente. Zodra uw oude huis is verkocht en wordt overgedragen, lost u de hypotheek volledig af.

  • Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
  • Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u de geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als u de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner, springt NHG bij. NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt u minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen