Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde verklaring, waarin hij verklaart wie er wanneer en waar is overleden, of de overledene een testament heeft opgemaakt en wat er in dat laatste testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Zo'n verklaring heb je nodig om de nalatenschap af te kunnen wikkelen, betalingen te kunnen doen en gelden bij banken en verzekeraars op te kunnen eisen. 

Een verklaring van erfrecht is niet vereist als:

1.  Je tot het overlijden van je partner was gehuwd
2.  Je overleden partner geen testament heeft opgemaakt
3.  Je de nalatenschap niet verwerpt
4.  Jullie beiden de Nederlandse nationaliteit hebben
5.  Je niet van plan bent om te gaan emigreren
6.  Je niet in staat van faillissement bent verklaard
7.  Je niet onder curatele bent gesteld
8.  Niet de schuldsanering natuurlijke personen WSNP op je van toepassing is
9.  Het saldo op alle rekeningen van de overledene minder is dan € 100.000

Maar de bank gelooft je niet op je blauwe ogen. Je zal bewijsstukken moeten verzamelen en die moeten overleggen, zoals een akte van overlijden, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen en een verklaring van het Centraal Testamentenregister. Dat brengt kosten en vaak frustratie met zich. In bijna alle gevallen blijkt het lonend en veilig om een verklaring van erfrecht bij ons op te vragen. 

Als je erfgenaam bent van iemand die in Nederland - na 17 augustus 2015 - is overleden, maar die een buitenlandse nationaliteit heeft, of een buitenlandse woon- of verblijfplaats heeft, een buitenlands testament heeft opgemaakt of in het buitenland gelegen onroerend goed bezit, dan kan het zijn dat je een Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) nodig hebt. Met de EVvE kan bewijs geleverd worden van de rechten van erfgenamen, kunnen goederen aan de erfgenamen of legatarissen toegewezen worden en kunnen de bevoegdheden van de executeur vastgesteld worden. Zo kan je een woning op naam krijgen en krijg je toegang tot buitenlandse bankrekeningen van de erflater. Zijn dat bankrekeningen in bijvoorbeeld Luxemburg, Liechtenstein, Cyprus, Curacao of andere tax heavens met bankgeheimen waar erflater buiten het zicht gelden heeft gestald, voorkom dan dat je foute en strafbare activiteiten van de zwartspaarder voortzet. Voor je het weet zit je goed in de problemen. Wij kunnen je helpen daaruit te blijven en op een legale manier belasting voor je besparen.

Wil je een offerte? Klik dan hier.