Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgestelde verklaring, waarin hij verklaart wie er wanneer en waar is overleden, of de overledene een testament heeft opgemaakt en wat er in dat laatste testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Zo'n verklaring heb je nodig om de nalatenschap af te kunnen wikkelen, betalingen te kunnen doen en gelden bij banken en verzekeraars op te kunnen eisen. 

Een verklaring van erfrecht is niet vereist als:

1.  Je tot het overlijden van je partner was gehuwd
2.  Je overleden partner geen testament heeft opgemaakt
3.  Je de nalatenschap niet verwerpt
4.  Jullie beiden de Nederlandse nationaliteit hebben
5.  Je niet van plan bent om te gaan emigreren
6.  Je niet in staat van faillissement bent verklaard
7.  Je niet onder curatele bent gesteld
8.  Niet de schuldsanering natuurlijke personen WSNP op je van toepassing is
9.  Het saldo op alle rekeningen van de overledene minder is dan € 100.000

Maar de bank gelooft je niet op je blauwe ogen. Je zal bewijsstukken moeten verzamelen en die moeten overleggen, zoals een akte van overlijden, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen en een verklaring van het Centraal Testamentenregister. Dat brengt kosten en vaak frustratie met zich. In bijna alle gevallen blijkt het lonend en veilig om een verklaring van erfrecht bij ons op te vragen. 

Zijn er meerdere erfgenamen, of moeten er verklaringen worden opgesteld, legatarissen of verwachters worden aangeschreven, volmachten worden afgegeven, stukken worden opgevraagd, handtekeningen worden gelegaliseerd of meer en anders dan geldt het bepaalde ten aanzien van het doorbelasten van niet-gebruikelijke werkzaamheden, zoals dat in de spelregels die op deze website zijn gepubliceerd is bepaald.  

Wil je een offerte? Klik dan hier.   

Prijs

{{selectedBudget.displayText}} {{ selectedBudget.displayValue }}

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}

Kosten derden

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}


Subtotaal € {{ subtotal }}

BTW € {{ btw }}

Totaal € {{ total }}

Vraag een offerte aan

Veelgestelde vragen

 • Heb ik een notaris nodig bij het kopen van een huis?
 • Ja, als het koopcontract is getekend heeft u een notaris nodig voor de akte van levering. Het getekende koopcontract wordt door de makelaar aan de door koper gekozen notaris verzonden. De notaris gaat aan de hand daarvan de akte van levering voorbereiden en inplannen. Pas als de akte van levering is getekend en bij het kadaster is ingeschreven, is de eigendom overgegaan. Is er geen makelaar betrokken, dan kunnen onze collega's van Van Weeghel Doppenberg Kamps (www.vwdknotarissen.nl) het koopcontract voor partijen opstellen. 

 • Mag ik zelf kiezen welke notaris ik wil?
 • Ja, u kiest als koper zelf de notaris. Bij Basisnotarissen bent u altijd aan het juiste adres! U vraagt snel en eenvoudig een offerte aan op onze website.

 • Ik kan niet bij de overdracht/akte van levering aanwezig zijn. Kan ik een volmacht afgeven?
 • Dat kan. Als verkoper kunt u volstaan met een onderhandse volmacht. Wel moet een notaris uw handtekening legaliseren. Als koper kunt u ook volstaan met een onderhandse volmacht, maar als er ook een hypotheek moet worden gevestigd is een notariële akte vereist.

 • Wanneer ben ik overdrachtsbelasting verschuldigd?
 • U bent overdrachtsbelasting verschuldigd als u eigenaar wordt van:

  • Een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of stuk grond.
  • Rechten op onroerende zaken, zoals erfpacht of opstalrecht
  • Aandelen in een nv, bv of maatschap waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. Wij noemen dit onroerende zaaklichamen. 

  Er zijn verschillende vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting mogelijk. Daarmee kunt u geld besparen. Neem hierover contact met de collega's van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen op, wij kunnen u hierin advies geven. 

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen