Oprichting BV

Een Flex BV is de meest gekozen rechtsvorm in Nederland, vanwege de beperking van aansprakelijkheid en het financieel voordeel door de fiscale behandeling. Na een wetswijziging in 2012 waarmee het vennootschapsrecht werd geflexibiliseerd is het oprichten van een BV veel eenvoudiger en laagdrempeliger geworden. BV's die na de wetswijziging zijn opgericht worden in de volksmond aangeduid met "Flex BV".

Voor 2012 had je voor de oprichting van een BV een geplaatst en gestort minimumkapitaal nodig van €18.000. Ook moest je een verklaring van geen bezwaar krijgen van het Ministerie van Justitie, wat tijdrovend bleek. Het is ondertussen allemaal veel makkelijker geworden. Met een kapitaal van € 0,01 kan je een Flex BV oprichten.

Wel moet je voor de oprichting altijd langs bij een notaris. Wij zitten met een cappuccino voor je klaar.