Samenlevingsovereenkomst

Het samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je afspraken maakt over allerlei zaken die met het samenwonen en de kosten van de huishouding verband houden.

Als jullie een samenlevingsovereenkomst hebben, worden jullie fiscaal gelijk behandeld als gehuwden, is een lager percentage schenkbelasting en erfbelasting van toepassing en gelden hogere vrijstellingen voor die belastingen. Het kan je dus heel veel geld opleveren.

In de samenlevingsovereenkomst maak je afspraken over bijvoorbeeld:

  • de financiële bijdrage in de kosten van de huishouding
  • de verdeling van bezittingen
  • afspraken over de woning
  • toekenning of verevening van pensioen

In de praktijk wordt een samenlevingscontract eigenlijk bijna altijd door een notaris opgesteld. Om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen, bijvoorbeeld een gelijke fiscale behandeling als gehuwden,  partnerpensioenregelingen, of het overeenkomen van een verblijvensbeding, is een door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst een vereiste.

Woon je samen zonder kinderen in een woning waarvan jullie beiden eigenaar zijn, dan wordt doorgaans in de samenlevingsovereenkomst een verblijvingsbeding overeengekomen. Je legt dan vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al dan niet tegen betaling van de waarde daarvan. Als je bijvoorbeeld samen eigenaar bent van het huis waarin je woont, of samen inboedel hebt, dan kun je via het verblijvingsbeding regelen dat de langstlevende van jullie beiden daar volledig eigenaar van wordt. Een verblijvingsbeding dat niet bij de notaris is opgemaakt, kan achteraf nietig blijken. Met een notarieel vastgelegd verblijvingsbeding is dat uitgesloten.

Overwegen jullie een samenlevingscontract op te laten stellen vraag dan om een offerte. Wij helpen jullie graag.