Aandelenoverdracht

Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de vestiging van een pandrecht op aandelen is een notariële akte vereist. Verzorgen wij graag voor je. We nemen in de akte van levering dan de titel van de rechtshandeling op, bijvoorbeeld koop, en gaan na op welke wijze het aandeel is verkregen. Dat moeten we van de wetgever verplicht in de akte opnemen. We zorgen dat de vennootschap de levering erkent en dat het aandeelhoudersregister - vaak aangeduid als "het kladboek van Jantje" - accuraat wordt bijgewerkt. Mocht de BV een zogenaamd artikel 4 lichaam blijken te zijn als bedoeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer, dan kunnen wij adviseren hoe overdrachtsbelasting te besparen.