Akte van verdeling en oversluiten hypotheek

Bij echtscheiding of beëindiging van een andere samenlevingsvorm zullen partijen ook financieel willen ontvlechten. De bezittingen en schulden die ze gezamenlijk hebben, worden dan tussen hen verdeeld.

Bij de verdeling van een woning is tussenkomst van de notaris vereist. Die maakt de akte van verdeling, zodat één van de gewezen partners de enig eigenaar wordt. Zolang die akte niet is getekend, blijven de beide ex-partners ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van de hypotheek. Ook als één van de twee, feitelijk de woning al heeft verlaten. Bij de akte van verdeling wordt de hypothecaire schuld met een akte van ontslag overgenomen door degene die eigenaar van de woning wordt. Alternatief is dat een nieuwe hypotheek wordt aangegaan door de nieuwe eigenaar.

Als je bij de offerteaanvraag aan de bank opgeeft dat wij de behandelend notaris zijn, stuurt de bank ons de hypotheekopdracht toe zodat wij de hypotheekakte voor je kunnen verzorgen. Wij nemen dan contact met je op.

Behalve de hoofdelijke aansprakelijkheid is er nog een andere goede reden om haast te maken met een verdeling. Je hebt nog twee jaar recht op (hypotheek)renteaftrek voor de woning waar je niet langer woont. Daarna niet meer. Koop je direct na het verlaten van de woning een andere eigen woning? Dan kan je gedurende maximaal twee jaar de rente aftrekken voor beide woningen. Er valt dus wat te verdienen, maar ook wat te verliezen.

Denk bij de scheiding en verdeling ook nog goed na of je wilt voorkomen dat je vermogen via je kind alsnog bij je ex-partner terecht komt. Wil je dat voorkomen, maak dan een testament. Neem dan ook een minderjarigenbewind op en bepaal dat de ex-partner niet het ouderlijk vruchtgenot van dat vermogen kan krijgen. Tenzij je natuurlijk anders wilt.

Neem daarnaast ook de regie over je geld, je gezondheid en je leven. Maak een volmacht, we noemen dat een levenstestament, waarmee jij aan een vertrouwenspersoon een volmacht verleent om jou te vertegenwoordigen voor het geval jij, onverhoopt, zelf niet meer in staat bent je wil te bepalen. Bijvoorbeeld door een ongeluk of een ziekte. De gevolmachtigde kan dan je financiën verzorgen en beslissen over medische behandeling. Heb je niet zo'n volmacht geregeld en kun jij niet meer je wil bepalen, dan is het te laat. In dat geval zullen degenen die je dierbaar zijn zich tot de rechter moeten wenden om een bewindvoerder aan te stellen. Dat geldt niet alleen voor alleenstaanden. Dat is ook het geval als partners met elkaar gehuwd zijn, partnerschapsvoorwaarden zijn aangegaan of een samenlevingsovereenkomst hebben. 

Voorwaarden verdelingsakte en nieuwe hypotheekakte (oversluiting):

Vraag hier een offerte voor een verdelingsakte en een nieuwe hypotheekakte op als:

 • Het een verdelingsakte is voor een bestaande woning
 • De verdelers allebei particulier zijn
 • De te formaliseren verdeling schriftelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant of een beschikking van de rechter
 • Er geen sprake is van vestiging of afstand van beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, huur- of gebruiksrechten en/of andere bijzondere bepalingen zoals kettingbedingen, voorkeursrechten en dergelijke
 • Het geld wordt verstrekt door een Nederlandse bank of verzekeraar

Prijs

{{selectedBudget.displayText}} {{ selectedBudget.displayValue }}

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}

Kosten derden

{{ item.title }} € {{ ToPrice(item.price) }}


Subtotaal € {{ subtotal }}

BTW € {{ btw }}

Totaal € {{ total }}

Vraag een offerte aan

Joas Root

Veelgestelde vragen

 • Wat is een hypotheek?
 • Het recht van hypotheek is het sterkste zekerheidsrecht. De hypotheekhouder, de geldgever, vaak de bank, kan als u uw verplichtingen uit de geldleningsovereenkomst jegens de bank niet nakomt in het uiterste geval je woning in het openbaar verkopen en zich als eerste uit die opbrengst voldoen. Door dat zekerheidsrecht, betaalt u overigens wel een lagere rente. Een hypotheek kan uitsluitend gevestigd worden op registergoederen, zoals te boek gestelde schepen, luchtvaartuigen en onroerende zaken. Een woning kan dus dienen als onderpand voor een hypothecaire geldlening. Op roerende zaken kan een pandrecht worden gevestigd. 

 • Kan ik meerdere hypotheken afsluiten?
 • U kunt meerdere hypotheken op een registergoed vestigen. De eerste hypotheekhouder heeft de sterkste positie. Hij is eerste in rang. Hij kan als eerste het aan hem gegeven hypotheekrecht uitoefenen. Pas na hem komt de tweede hypotheekhouder aan de beurt.  

 • Wat is een overbruggingshypotheek?
 • Soms heeft u naast de hypotheek voor uw nieuwe woning ook nog tijdelijk een overbruggingshypotheek nodig. Bijvoorbeeld bij een woning met overwaarde. U wilt verhuizen en vindt een nieuwe koopwoning. Om die nieuwe woning te financieren wilt u de overwaarde van uw oude huis gebruiken. Deze is dan nog niet beschikbaar omdat uw oude huis nog niet is overgedragen of verkocht. Dan wil de bank de overbrugging vaak voor u financieren. Zij schiet dan eigenlijk de overwaarde van uw huis even voor. Bij zo'n overbruggingshypotheek betaalt u alleen rente. Zodra uw oude huis is verkocht en wordt overgedragen, lost u de hypotheek volledig af.

 • Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
 • Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u de geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als u de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner, springt NHG bij. NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaalt u minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.

Staat uw vraag er niet bij?

Bekijk het overzicht met alle veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen